Avatar
0
minhvd Beginner
minhvd Beginner
Bắt đầu lập trình blockchain
Gửi a, e là lập trình viên đã có kinh nghiệm, tuy nhiên sắp tới sẽ được giao dự án về blockchain liên quan tới smart contract, dapps ... Hiện nay em chưa có kiến thức gì về mảng này, thì nên bắt đầu học từ đâu ạ. Em muốn đầu tiên học các kiến thức và khái niệm cơ bản về blockchain và các thành phần liên quan đã, sau đó mới chuyển sang học code demo 1 contract hoặc dapps ...
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Bắt đầu từ đây em nhé: https://stackask.com/question/bat-dau-lam-quen-voi-ethereum-tu-dau/

Ngoài ra em có thể tham khảo các câu hỏi trong mục: https://stackask.com/question-category/blockchain

  • 0
  • Reply