Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
Best Practice cho việc set số thread trong connection pool
Hôm nay em đang tìm hiểu cách set số thread trong connection pool Hiraki để tối ưu nhất
  1. Hệ thống xử lý image, file nặng
  2. Hệ thống gateway, chỉ có forward requests nên xử lý nhanh hơn

CPU em có 8 core thì nên set 16 threads đúng không ạ

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
HikariCP hiện tại cho em cấu hình số lượng id connection tối thiểu và số lượng connection tối đa vậy nên anh đang không hiểu set số lượng threads ở đây là như thế nào?
  • 0
  • Reply
theo e hiểu đây có phải số thread max và min k ạ  –  Nguyen Thai Son 1684939782000
Không em ạ, trong 1 connection có thể sử dụng nhiều hơn 1 thread  –  tvd12 1684975394000