Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Bot gửi thông báo skype
Em chào Anh.

Em muốn làm 1 con bot gửi thông báo vào 1 nhóm trong skype sử dụng Spring

Anh có thể cho em hướng làm được k ạ.

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Teacher
tvd12 Teacher
Anh nghĩ em nên bắt đầu từ việc tìm hiểu API của skype em ạ: https://www.skype.com/en/developer/
  • 0
  • Reply