Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
Cách stackask save Image
Stackask sẽ lưu image như nào nếu mỗi người hỏi có 1 cái ảnh to, nhiều ng hỏi là nhiều image khiến memory ngày càng lớn dần ạ. Có nên resize ảnh nhỏ để giảm mem k ạ
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
  1. Hiện tại thì stackask đang không resize ảnh của người dùng upload, tuy nhiên có giới hạn tối đa dung lượng ảnh được upload lên em ạ.
  2. Nếu có thể thì phương án resize ảnh cũng là một cách hợp lý để tuỳ tình huống sẽ dùng cách ảnh với kích thước khác nhau để tối ưu đường truyền.
  3. Tuy nhiên việc resize ảnh thì trên server vẫn cần lưu tất cả các kích thước ảnh, điều này sẽ làm tăng bộ nhớ chứ không giảm đi như em nói.
  • 0
  • Reply