Avatar
0
THUY TRAN Beginner
THUY TRAN Beginner
Cannot connect to MySQL Workbench on mac m1
Đã cài được trên Mac M1, tuy nhiên không thể setup được connection.

Không biết có ai đã từng gặp chưa ạ?

Ver: mysql-workbench-community-8.0.20-winx64

Lỗi:

Failed to Connect to MySQL at 127.0.0.1:3306 with user root

https://prnt.sc/kZC6AVgUkkgf
  • Answer
mysql macos
Remain: 5
3 Answers
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
Em đã cài và start mysql server chưa? https://dev.mysql.com/downloads/mysql/
  • 0
  • Reply
Avatar
THUY TRAN Beginner
THUY TRAN Beginner
Em cài và start rồi nhé :(
  • 0
  • Reply
Em vào System Preferences > MySQL xem trạng thái đã là running chưa nhé  –  monkey 1652920520000
Không hiểu sao trên máy em không xuất hiện MySQL trong System Preferences

https://prnt.sc/syEcquW2RRBD
 –  THUY TRAN 1652924966000
Như vậy có nghĩa là chưa cài thành công em ạ, em cần tìm bản tương thích với M1 hoặc cài MySQL qua docker xem sao em ạ.  –  monkey 1652926675000
Avatar
Hoàng Kiếm Beginner
Huy ơi bạn đã thử login bằng command, mysql -u <user_login_may> chưa?

Ví dụ user máy mình là kyle mình login mysql -u kyle và không cần pass là ok nhé.

Mình hay dùng command, đồng thời nếu dùng tool thì bạn thay user root bằng user_máy của bạn là được,

  • 0
  • Reply