THUY TRAN
1 questions
1 answers
Avatar
0
THUY TRAN Beginner
THUY TRAN Beginner
Cannot connect to MySQL Workbench on mac m1
Đã cài được trên Mac M1, tuy nhiên không thể setup được connection. <p> </p> <p> Không biết có ai đã từng gặp chưa ạ? </p> <p> </p> <p> Ver: mysql-workbench-community-8.0.20-winx64 </p> <p> </p> <p> Lỗi: </p> <p><b>Failed to Connect to MySQL at 127.0.0.1:3306 with user root</b></p> <a href="https://prnt.sc/kZC6AVgUkkgf">https://prnt.sc/kZC6AVgUkkgf</a>
Answer