Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
check Null không dùng if object != Null
anh ơi làm sao check Null không dùng if object != Null, ý em là có thể check được bằng cách dùng reflection k ạ
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Em có thể sử dụng Objects.isNull(value). Còn reflection thì có vẻ không dùng được trong trường hợp này và cũng ko cần thiết phải làm phức tạp như vậy.
  • 0
  • Reply