Avatar
0
Nguyễn Hữu Cường Beginner
Cuộn trang lên trên giống message với antd
E sử dụng https://ant.design/components/list . Làm cách nào để cuộn trang lên trên giống message ạ
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
The Best Answer
Ý em là tự động đẩy lên khi có message mới đến đúng không em?
  • 1
  • Reply