Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Dich vụ quản lý kubernetes
Em đang tìm hiểu về K8s và có các dịch vụ quản lý kubernetes như

Google Kubernetes Service (GKE),

Azure Kubernetes Service (AKS),

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

anh có thể phân tích tóm tắt các dịch vụ trên giúp em k ạ.

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Teacher
tvd12 Teacher
Qua tìm hiểu thì anh thấy:
  1. Google Kubernetes Service (GKE): Là dịch vụ Kubernetes sử dụng hạ tầng của google cloud.
  2. Azure Kubernetes Service (AKS): Là dịch vụ Kubernetes sử dụng hạ tầng của Azure cloud.
  3. Azure Kubernetes Service (AKS): Là dịch vụ Kubernetes Sử dụng hạ tầng của amazon.

Còn lại anh thấy bọn nó cũng đều đã đóng gói lại mọi thứ giúp em tạo ra một Kubernetes service rất đơn giản chỉ bằng vài cái click chuột. Nó sẽ tự động cấu hình mọi thứ cho em, cuối cùng em sẽ chỉ việc sử dụng mà thôi.

Em cũng có thể quản lý rồi xem các thông số giao diện cũng như bổ sung các add-on cho các thành phần tương đối thuận lợi.

  • 0
  • Reply