Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Formet String to Json
em chào mọi người làm sao để format chuỗi string thành chuỗi json vậy ạ

em sài json note đọc dữ liệu xuất ra:

nationality": {"code": "","description": ""}
</pre>
dữ liệu mong muốn

<pre>
nationality": {
"code": "",
"description": ""
}
  • Answer
java format json
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Teacher
monkey Teacher
Em có thể dùng Jackson ObjectMapper với writerWithDefaultPrettyPrinter em nhé.
  • 0
  • Reply