Avatar
1
Nguyễn Văn Hải Beginner
Framework ReactJs tốt và hiệu quả để làm dự án
Cho em gợi ý về framework ngon , dễ dùng và có UI, UX đẹp cho người dùng .

Để em làm dự án cho đẹp cv

  • Answer
Remain: 5
2 Answers
Avatar
nguythangkhtn Beginner
UI frame-work thì có nhiều nổi tiếng nhất là Bootstrap.

Còn Front-end Framework thì hiện tại có React, Vue, Angular, Svelte, ...

Về cộng đồng thì React, Vue là mạnh hơn cả nếu bạn chọn dùng 2 thằng này cho dự án thì sẽ dễ dàng tìm kiếm câu trả lời support khi gặp vấn đề.

Hoặc bạn có thể dùng template-engine với một Back-end framework để làm fullstack luôn :D

  • 1
  • Reply
Avatar
Nguyen Dat Beginner
Nguyen Dat Beginner
Có các thư viện UI phổ biến như Ant Design, Material-UI, BootStrap, ... vì có hệ thống component đa dạng, document rõ ràng, cộng đồng sử dụng lớn. Mỗi thằng đều có ưu điểm riêng. Tùy vào thiết kế của designer, yêu cầu của dự án hoặc thư viện mà bạn thích rồi đưa ra lựa chọn. Mình thì hay dùng Ant. Nên thử dùng các thư viện khác nhau để có góc nhìn đa chiều.
  • 0
  • Reply