Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Fullstack và Backend engineer
Theo anh, cơ hội giữa 1 backend engineering và 1 fullstack engineering, vị trí nào rộng mở hơn ạ
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Professional
monkey Professional
Anh nghĩ là với tình hình thị trường hiện nay thì cái nào cũng rộng mở như nhau, tuy nhiên em phải xác định rõ em muốn trở thành ai trong tương lai.

  1. Backend engineering:

  • Đòi hỏi em phải tìm hiểu sâu, hiểu kỹ để phát triển các dự án mới hoặc nâng cấp phiên bản mới, em phải master 1 ngôn ngữ nào đó chuyên dùng cho backend
  • Sẽ có những thời điểm mà việc hết, em không có việc để làm, benefit cũng bị giảm theo, đây là giai đoạn cực kì chán, nếu em không có kế hoạch phát triển bản thân thì sẽ bị tiêu cực và tụt lùi

  1. Fullstack engineering:

  • Đòi hỏi em mỗi thứ phải biết một tí thế nên các dự án đa phần sẽ ở dạng maintain, nâng cấp nhỏ
  • Kiến thức thì tương đối rộng nên em cũng sẽ thoả thích mà bơi
  • Vì là các dự maintain nên benefit cũng đều đều, khó có đột biến. Thêm nữa là mỗi thứ biết một thứ mà chẳng giỏi thứ gì nhiều khi cũng thấy mình giỏi mà cũng chẳng giỏi cái gì cũng dễ bị tiêu cực.

Nói chung em phải xác định em muốn trở thành ai, sẽ làm cái gì, 1 ngày ai cũng chỉ có 24 tiếng, phân vân mất 23 tiếng rồi thì không làm ăn gì được nữa đâu em ạ.

  • 2
  • Reply