Avatar
0
vuong rm Beginner
vuong rm Beginner
Hỏi về queue ?
Em muốn tạo một queue để sử dụng FIFO trong hệ thống của mình , thì còn cách nào khác ngoài sử dụng Queue trong Collections không ạ . E thấy Kafka có vẻ có , mà e muốn lấy kiểu theo số lượng tùy ý  chứ ko phải kiểu listen queue liên lục .
 • Answer
java spring queue
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
The Best Answer
Với kafka em có thể set props.put(ConsumerConfig.MAX_POLL_RECORDS_CONFIG, 1);, so đó poll đủ số lượng em cần thì thôi em ạ. Ví dụ:

List buffer = new ArrayList();
while (true) {
  final ConsumerRecords consumerRecords =
      consumer.poll(1000);

  if (consumerRecords.count() > 0) {
    buffer.add(rs.iterator().next());
  }

  consumer.commitAsync();
  if (buffer.size() >= so luong phan tu can lay) {
    break;
  }
}

consume buffers
buffers.clear();
 • 1
 • Reply