Avatar
0
tunguyen Beginner
tunguyen Beginner
java 11 và 8
Theo anh và mọi người, sự khác biệt đáng kể java 11 so với java 8 là gì ạ. Thanks anh
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Theo anh thì thay đổi mang nhiều ý nghĩa nhất đó là có thể sử dụng từ khoá var nó ngắn gọn hơn java8 nhiều
  • 1
  • Reply