Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
jwt và oauth2
Cả 2 đều dùng xác thực, vậy sự khác biệt giữa chúng là gì vậy ạ
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
  1. jwt là một tiêu chuẩn dùng cho token, nó quy định định dạng của token sẽ có header, body, checksum thế nào.
  2. Oauth2 là tiêu chuẩn để cho phép bên thứ 3 sử dụng dịch vụ xác thực của một nhà cung cấp. Ví dụ stackask là bên thứ 3 còn google là nhà cung cấp. Google sẽ cài đặt Oauth2 để cho phép stackask xác thực người dùng của Google.
  • 0
  • Reply