Avatar
0
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Không lấy được data khi dùng RestTemplate
Em dùng restTemplate exchange để call api post. Nhưng api đó trả về 200 thì e mới bắt được, còn 400 thì e ko get được body hay status code luôn ạ. Em cũng chưa biết là do bị gì ạ.
  • Answer
resttemplate
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
Vậy em có nhận được exception gì không?
  • 0
  • Reply
nó throws IOException á a  –  Vo Thanh Vuong 1672366083000
Em có thể paste cho anh nội dung exception đó không em?  –  dungtv 1672376126000