Avatar
1
hungw7 Beginner
hungw7 Beginner
Kong gateway slow for first request
Em hiện đang tìm hiểu Kong để làm gateway, em dùng docker và sử Kong ở mode db-less thì có để ý thấy Kong thường hoạt động rất chậm ở lần request đầu tiên, không biết liệu có cách nào khác phục không nhỉ, thanks.
  • Answer
Remain: 5
2 Answers
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Em đang dùng phiên bản nào em nhỉ?
  • 0
  • Reply
Cái này em chỉ bị ở local hay bị cả ở trên server? Em có thể cung cấp thêm thông tin về môi trường cho anh được không?

Có phải chỉ duy nhất nhất 1 lần đầu tiên là em bị chậm hay là nhiều lần em nhỉ?

 –  tvd12 1665787532000
Em bị trên local anh ơi, em dùng centos8 trên wsl2. Lần đầu tiên request sẽ bị chạy từ 5-20s, có vẻ như là chưa được cache, các lần sau thì oke thỉnh thoảng có request bị chậm như request đầu  –  hungw7 1665790881000
Avatar
dungtv Beginner
dungtv Beginner
Anh không tìm thấy lỗi gì trong config của em, hay tại docker local em cấp ít tài nguyên quá nhỉ?
  • 0
  • Reply
Có vẻ là 1 vấn đề khi Kong resolve hostname của service anh ạ , github cũng có 1 issue tương tự https://github.com/Kong/kong/issues/3058

Khi em trỏ các service của Kong về host.docker.internal thì delay lâu nhất là khoảng 600ms. Không biết anh có cách nào giải quyết ổn hơn không nhỉ.

 –  hungw7 1665820154000
Anh cũng không có cách nào khác ngoài như comment của bạn trong issue kia: dns_order = LAST,A,CNAME. Mấy cái này nói chay quả thật khó để biết hết vấn đề và khắc phục giúp em được, rất xin lỗi em nhé.  –  tvd12 1665820959000
Thanks anh đã bỏ time, em đã khắc phục được bằng cách config thêm environment "KONG_DNS_ORDER=LAST,A,CNAME" cho Kong trong file compose 😁  –  hungw7 1665822146000
Ok em, cám ơn em đã chia sẻ nhé, nó sẽ có ích cho những người khác nứa :D  –  tvd12 1665822969000