Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Kubernetes sẽ không còn hỗ trợ Docker vậy docker image có dùng được nữa không?
  1. Mình có đọc bài này nhưng chưa hiểu lắm tại sao Kubernetes lại muốn dùng support docker, mọi người có thể giải thích ngắn gọn hơn được không ạ?
  2. Kubernetes sẽ không còn hỗ trợ Docker vậy docker image có dùng được nữa không?
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
ducnt114 Enlightened
ducnt114 Enlightened
The Best Answer
Đọc bài này mọi người sẽ hiểu hơn https://acloudguru.com/blog/engineering/kubernetes-is-deprecating-docker-what-you-need-to-know

Thực tế việc này chỉ là cắt bỏ các thành phần trung gian của Docker, K8S sẽ làm việc trực tiếp với tầng Container runtime (containerd).

K8s vẫn sẽ dùng được các docker images để chạy, nên đối với người dùng thì gần như không thấy có thay đổi gì. Docker vẫn sẽ được dùng để build/deploy/test ở local của dev và build ra docker images như trước đây.

  • 1
  • Reply