Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Lấy dữ liệu từ 1 trang web trong spring boot
Em chào mọi người.

Em có câu hỏi là làm cách nào để lấy được data từ Api của 1 trang web ạ em sử dụng spring boot.

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Teacher
tvd12 Teacher
Chưa hiểu ý em lắm, nhưng em có thể gọi API của trang web đó bằng cách sử dụng 1 java http client bất kỳ, ví dụ như RestTemplate chẳng hạn.
  • 0
  • Reply