Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Lấy userName từ SecurityContextHolder
em chào anh, trong quá trình nâng từ spring 2.7.x lên 3.1.x phần Authentication em không lấy được username login, username login là namtv , username log ra lại mặc định là anonymousUser và login thành công

em k rõ là do cơ chế lấy userName đã thay đổi hay do không xác thực được ạ

Authentication authentication = SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication();

String userName = authentication.getName();

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Teacher
tvd12 Teacher
Đọc tài liệu ở đây thì anh thấy em có thể sử dụng hàm getPrincipal().toString() thay vì getName. Em thử xem sao.
  • 0
  • Reply