Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Liệt kê các câu hỏi phỏng vấn .NET OOP
Em sắp đi phỏng vấn fresher .NET !

Em cũng từng đi phỏng vấn vài chỗ và họ có hỏi về OOP , em trả lời theo kiến thức đã học trên trường nhưng họ nói chưa hiểu và chưa đầy đủ !

Em tạo question này để hỏi mọi người ai có tài liệu hay bộ câu hỏi về phỏng vấn OOP nào được không ạ ! Em cảm ơn !

 • Answer
c# .net
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
Anh thấy có một số câu hỏi phổ biến thế này:

 1. Liệt kê các tính chất cơ bản của OOP?
 2. Tại sao lại phải cần sinh ra OOP?
 3. Abstract class khác gì interface
 4. Liệt kê một số ngôn ngữ sử dụng OOP
 5. Đóng gói là gì?
 6. Trừu tượng là gì?
 7. Kế thừa là gì?
 8. Đa hình là gì?
 9. Ưu điểm của OOP so với function programming là gì?
 10. Nhược điểm của OOP so với function programming là gì?
 11. Override là gì?
 12. Overload là gì?
 13. sự khác biệt giữa Override và Overload là gì?
 14. Có bao nhiều access modifiers level?
 15. Sự khác biệt giữa public, private, protected là gì?
 16. Exception là gì?
 17. Try catch finally là gì?
 18. Constructor là gì?
 19. Có bao nhiêu loại constructor?
 20. Virtual function là gì? Tại sao cần dùng nó?
 21. Có bao nhiều thành phần trong 1 class?
 22. Có bao nhiêu loại class?
 23. Garbage Collection(GC) là gì?
 24. Làm sao để huỷ 1 đối tượng?
 25. Điều gì xảy ra khi 1 exception không được xử lý?
 26. Khi nào nên sử dụng static method?

Để giải đáp mỗi câu hỏi này sẽ tương đối dài dòng, vậy nên em hãy tạo câu hỏi riêng cho từng cái nếu có nhé.

 • 1
 • Reply
Dạ , em cảm ơn anh nhiều ạ !  –  Nguyen An 1664398140000
Ok em  –  monkey 1664398441000