Avatar
0
hovanvydut Beginner
hovanvydut Beginner
Lợi ích của việc sử dụng View trong database
Chào mọi người,

Mọi ngườ cho em hỏi là trong thực tế: Em muốn query 1 danh sách các bài viết bao gồm content + tag + cateogry + comments + reply thì mình sẽ join các bảng lại với nhau khi query như bình thường hay là tạo 1 cái view nó join sẵn.

Nhân tiện mọi người cho em hỏi việc dùng view và việc join bảng bình thường thì có ưu/ nhược điểm gì ạ

Em cảm ơn mn nhiều

  • Answer
sql view
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
Như hiện tại anh đang làm thì anh dùng join em ạ. Trong cuộc đời anh chưa khi nào dùng view cả.

Nếu dùng view thì anh cũng sẽ chỉ dùng cho các nghiệp vụ kiểu cache lại kết quả để lần tới truy vấn lại mà không cần chạy lại các lệnh phức tạp nữa, nó sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên là dữ liệu mình hay cần realtime nên dùng view có vẻ không tiện. Hoặc nếu muốn dùng kiểu view thì thà đưa lên memcache sẽ nhanh hơn.

  • 1
  • Reply
Dạ vâng em cảm ơn anh nhiều. Memcache anh đang nói đến cái này đúng ko ạ https://memcached.org/  –  hovanvydut 1636915613000
Không anh nói chung, ý anh là đưa lên memory cache ví dụ như RAM hay redis hay hazelcast hay cái memcached em vừa gửi đó.  –  monkey 1636915683000