Avatar
0
Tran Duy Tung Beginner
Tran Duy Tung Beginner
Lưu dữ liệu từ Activemq vào Elasticsearch
Em chào anh.

Em đang có 1 task lấy data từ Activemq đã đưọc đọc và lưu vào Elasticsearch. Tuy nhiên em chưa có hướng để làm phần này. Anh có thể giúp em được không ạ.

Em cảm ơn ạ

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Đường đi của dữ liệu sẽ là như thế này em ạ: Service 1, Service 2 -> Active MQ Broker -> Consumer -> Elasticsearch
  1. Service 1, Service 2 sẽ đóng vai trò là các producer gửi dữ liệu vào Active MQ Broker và không cần chờ.
  2. Active MQ Broker có sẵn em không cần viết thêm code gì.
  3. Em sẽ cần dựng 1 service để làm consumer, consumer này sẽ ghi dữ liệu vào elasticsearch.
  • 0
  • Reply
Em đang kết nối đến ES trên máy chủ DEV version 6.1.2, khi lưu thì nó có dạng "_type": "doc". Nhưng ở project của em đang dùng ES của spring mặc định của nó lại là "_type": "_doc" và em đang gặp lỗi

Document mapping type name can't start with '_', found: [_doc]

Anh có hướng giải cho phần này không ạ

 –  Tran Duy Tung 1699606565000
Vậy em đừng dùng spring nữa là xong, hoặc chỉ dùng mỗi phần spring context để load properties thôi, exclude cái elasticsearch khỏi spring boot đi: https://www.baeldung.com/spring-boot-exclude-auto-configuration-test  –  tvd12 1699629912000