Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
nhỡ tay xoá DB em muốn khôi phục
Bạn em nó xoá mất mấy record dữ liệu quan trọng trong bảng, em muốn backup lại có cách nào k ạ
  • Answer
database
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Professional
tvd12 Professional
Nếu em không có bản backup trước đó thì no way comeback em ạ.
  • 0
  • Reply