Avatar
0
tunguyen Beginner
tunguyen Beginner
Paging data disadvance
Xin chào anh Dũng và mọi người, chắc mọi người đã quen thuộc với Paging. Vậy paging có nhược điểm gì k các bạn. Thanks anh
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Paging là một nhiệm vụ bắt buộc rồi nên anh nghĩ không có ưu hay nhược điểm gì ở đây cả. Nó chỉ có cái khó khăn là khi dữ liệu lớn lên thì khó có thể phân theo kiểu số trang được nữa vì cái hàm count nó rất chậm, em có thể tham khảo bài viết này nhé.
  • 0
  • Reply