Avatar
0
Thành Lê Văn Teacher
Sự khác biệt giữa Message Và Event là gì?
Xin chào mọi người. Mọi người cho em hỏi sự khác biệt giữa Message và Event là gì ạ?

Khi nào mình sẽ dùng Message và khi nào dùng Event ạ ?

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Teacher
monkey Teacher
Nếu em đang hỏi trong context là message driven vs event driven thì 2 cái không có gì khác nhau em ạ, đều là một thành phần trong observe design pattern. Ví dụ em viết là:
class Observer {
  void onMessageReceived(message);
}

Hay em viết là:

class Observer {
  void onEventReceived(event);
}

Đều như nhau, đều là lắng nghe một thứ gì đó được gửi đến và xử lý chúng.

  • 0
  • Reply