Thành Lê Văn
1 questions
16 answers
Avatar
0
Thành Lê Văn Teacher
Sự khác biệt giữa Message Và Event là gì?
Xin chào mọi người. Mọi người cho em hỏi sự khác biệt giữa Message và Event là gì ạ?<p> Khi nào mình sẽ dùng Message và khi nào dùng Event ạ ? </p>
Answer