Avatar
1
hungw7 Beginner
hungw7 Beginner
Synchronized cả block và method
Trong ví dụ về threadpool của and Dũng, em thấy  anh áp dụng synchronize cho cả method và block trong method, làm như thế thì có được gì hơn lợi hơn so với chỉ synchronize cho method không ?
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
  1. Em đang nói đến ví dụ này nhỉ?

  1. Trên thực tế thì việc synchronized method nó cũng tương với synchronized(this) nên trong ví dụ ở trên thì synchronized (queue) là thừa em ạ.
  • 1
  • Reply