Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
thread và connection
Có thể trc đây em hiểu sai : 1 thread = 1 request. response còn 1 connection là 1 cái kết nối với DB phải không ạ. Vậy 1connection có thể có nhiều thread cùng connect
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Một kết nối sẽ làm mấy việc sau:
  1. Khởi tạo và chấp nhận kết nối.
  2. Nhận dữ liệu.
  3. Xử lý dữ liệu.
  4. Phản hồi.

Mấy việc này có thể sử dụng chung một thread - một event loop hoặc có thể nhiều hơn 1 thread - nhiều hơn 1 event loop, cái này tùy thiết kế của mỗi người và có ưu nhược điểm riêng em ạ.

  • 0
  • Reply