Avatar
-1
Cường Nguyễn Hữu Beginner
Thư viện socket client android (java)
Em muốn tìm thư viện socket client android (java) có thể gửi header kèm theo yêu cầu kết nối. Backend em dùng websocket của spring
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
  1. Trên thực tế thì các thư viện websocket cho android, ios hay các nền tảng khác web là tương đối ít

  1. Sau khi tìm kiếm thì anh có tìm thấy 1 repo này, cũng có khá nhiều star, em có thể dùng thử xem sao nhé: https://github.com/NaikSoftware/StompProtocolAndroid
  • 0
  • Reply