Avatar
0
triandn Beginner
triandn Beginner
Upload file định dạng .ods trong java
Em chào anh Dũng, hiện tại em đang gặp trường hợp upload file có định dạng đuôi là: .ods ,em đã sử dụng thư viện odftoolkit những vẫn không được. Anh có thể cho em 1 hướng đi tốt nhất được không ạ. Em cảm ơn anh!
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Em đang sử dụng framework http server nào nhỉ? Spring boot, J2EE hay tomcat, jetty thuần?

ODS (OpenDocument Spreadsheet) là một tập tin tương đối thông thường, em có thể upload file này qua bất kỳ http server framework nào nhé:

Ví dụ với spring: https://www.baeldung.com/spring-file-upload

Với EzyHttp: https://youngmonkeys.org/ezyhttp/guides/ezyhttp-upload-file?lang=vi

  • 1
  • Reply
Em cảm ơn anh Dũng, em đã xử lý được nhờ hướng đi của anh, bây giờ thì em đang gặp vấn đề khác là file quá lớn với hơn 5000 row thì tốc độ đọc rất chậm khoảng hơn 3 phút. Vậy thì có cách nào giải quyết vấn đề này không anh! Em sử dụng spring boot. Em cảm ơn anh  –  triandn 1716609870000
Em muốn giải quyết vấn đề phân bổ tài nguyên hay vấn đề cải thiện tốc độ upload em nhỉ?  –  tvd12 1716644095000
Dạ tốc độ upload ạ  –  triandn 1716793800000
Tốc độ thì khó cải thiện em ạ, nó phụ thuộc vào tốc độ đọc ghi vào ổ đĩa rồi, file của em bao nhiêu MB nhỉ?  –  tvd12 1716826098000