triandn
6 questions
0 answers
Avatar
0
triandn Beginner
triandn Beginner
Upload file định dạng .ods trong java
Em chào anh Dũng, hiện tại em đang gặp trường hợp upload file có định dạng đuôi là: .ods ,em đã sử dụng thư viện odftoolkit những vẫn không được. Anh có thể cho em 1 hướng đi tốt nhất được không ạ. Em cảm ơn anh!
Answer
Avatar
0
triandn Beginner
triandn Beginner
Deploy websocket lên server ubuntu
Chào anh Dũng, lại là em đây.<p> Sau khi test được socket dưới local thì em có deploy lên ubuntu server. Nhưng khi em test lại thì nó bị lỗi như trong ảnh. Em có thử đổi port khác nhau nhưng vẫn không được. </p> <p> Đây là ảnh em config host và port, em sử dụng netty socket: </p> <img src="/api/v1/media/1268bfa443afdac0622bd8fbc5462dab763946ebbad28f6cbf93991bf4c00889.png" alt="z4415641026376_d341b6ae2134042f7e8194a78b1fc3c4.jpg"> <p> Đây là lỗi trên postman </p> <img src="/api/v1/media/fe33f543f327552653f76b418882996c2633d0ef42558a86584c34ca77cf4d65.jpg" alt="z4415630979611_c07a88711a0aa2a67129fc2f62f5ad04.jpg"> <p> Anh Dũng giúp em hướng giải quyết vấn đề này với ạ </p>
Answer
Avatar
0
triandn Beginner
triandn Beginner
Websocket
Chào anh, em có config websocket theo hướng dẫn anh gửi ở câu hỏi trước: <p> Đây là code config websocket: </p> <img src="/api/v1/media/a7abf96c9f5c4fbb6e5ce5e9bd83b31d7e102f494b655a2eaa05ce25e1a17db5.jpg" alt="socket.jpg"> <p> Đây là lỗi khi em connect từ postman, em có thử đổi port nhưng vẫn không connect được: </p> <img src="/api/v1/media/fb9aab0051b07cfdd7df1032263caedc3156d4d14f707627cdc26536f826ed08.jpg" alt="postman_test_socket.jpg"> <p> Anh Dũng cho em hỏi trường hợp này thì mình nên sửa đổi như thế nào ạ! </p>
Answer
Avatar
0
triandn Beginner
triandn Beginner
Chat Room Realtime
Chào mọi người, hiện tại em đang muốn làm chat realtime sử dụng java spring boot và lưu trữ nội dung tin nhắn ở DB <p> Mọi người có thể cho em xin 1 vài nguồn tham khảo, có project github thì càng tốt ạ Em cảm ơn! </p>
Answer
Avatar
2
triandn Beginner
triandn Beginner
ứng dụng chatGPT
Chào anh Dũng!<p> Lại là em đây, em có một chút khó khăn sau. Chuyện là em ứng dụng chatGPT vào trong website đặt tour du lịch của mình. Nhưng chỉ dùng API để tích hợp vào thì nó khá bị động. Em tính hỏi anh là mình có thể huấn luyện mô hình GPT theo dữ liệu của mình được không! Và cách làm sẽ như thế nào ạ! </p> <p> Kết quả em mong muốn là: Em có thể hỏi chatbot về tour nổi bật thì nó sẽ gợi ý sản phẩm từ website của mình! </p> <p> Em cảm ơn anh </p>
Answer
Avatar
1
triandn Beginner
triandn Beginner
Cách giải quyết vấn đề trong phỏng vấn
Khách hàng bấm dropdown menu không được bên họ, nhưng bên trình duyệt bạn lại bình thường. Bạn sẽ làm gì ?
Answer