Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
vai trò của Apacher server : Tomcat, Netty, ...
Anh ơi, vì sao các framework của Java lại cần phải cài đặt trên các con apache này nhỉ, mục đích nó là gì, Như các ngôn ngữ như NodeJS, em thấy chỉ cần install mỗi NodeJS rồi code, khi build không cần cái apache server nào như thằng Java này
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Professional
tvd12 Professional
  1. vì sao các framework của Java lại cần phải cài đặt trên các con apache này nhỉ? Trên thực tế thì các framework hiện nay của Java không viết cụ thể trên tomcat hay jetty. Tomcat hay Jetty hay WebLogic, Jboss đều là các framework cho HTTP server (một số sẽ cung cấp cả Websocket), thật may là các server này đều có cài đặt javax-servlet API (1 thư viện tiêu chuẩn của Java EE) nên khi viết 1 chương trình thì có thể deploy lên mọi server framework vừa kể.

  1. Mục đích của các framework này là giúp cho người lập trình ứng dụng không cần phải viết lại phần http server nữa, như vậy sẽ tiết kiệm được cả thời gian và nguồn lực.

  1. Trên thực tế thì NodeJS sử dụng javascript, nó wrap lại các thư viện viết bằng C/C++, từ đó mà nó có thể viết được ra các thư viện khác bằng javascript, vì vậy thì nó vẫn sẽ có các http server đã được viết sẵn bằng các thư viện js rồi, và em sẽ sử dụng các thư viện này để viết chương trình của mình, có điều cách viết nó sẽ khác Java.
  • 0
  • Reply