Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Validate file json
Em chào mọi người

Em có bài toán: mình nhận 1 file json chứa nhiều trường dữ liệu và nhiều lớp con bên trong làm cách nào để mình duyệt qua tất cả các trường trong file json có giá trị null thì mình set giá trị trống.

Em dùng vòng lặp check if else thì quá dài vì bên trong còn nhiều lớp con nữa.

Em cảm ơn ạ

  • Answer
java json json file
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Teacher
monkey Teacher
Anh đoán thế này là được nhỉ?

String json = "{'value1': 'a', 'value2': 1, 'value3': null}";
String formattedJson = json.replace("null", "''");
System.out.println(formattedJson); // {'value1': 'a', 'value2': 1, 'value3': ''}
  • 0
  • Reply