Avatar
1
Khoi Nguyen Beginner
Khoi Nguyen Beginner
Call API TRONG JAVA WEB
Các anh chị cho em hỏi làm sao để call được API từ gitlab về bằng java web ạ. Công nghệ e được phép sử dụng là:

  1. project thường không maven
  2. server chạy bằng glassfish
  3. chạy trên jdk 8, netbeans 8.2 với html/css/js/jsp/servlet.

Em tìm trên mạng mấy ngày hôm nay không thấy.

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
  1. Khi em dùng glassfish thì em sẽ đi theo hệ sinh thái của jersey, vậy nên em có thể tham khảo các vị dụ này để sử dụng các đối tượng HTTP client của jersey cung cấp em nhé: https://www.baeldung.com/jersey-jax-rs-client
  2. Hoặc em có thể sử dụng bất cứ thư viện http client nào cũng được
  3. Tuy nhiên nếu em không dùng maven thì em phải download các thư viện http client về và import vào classpath bằng tay nhé.
  • 0
  • Reply