Khoi Nguyen
6 questions
1 answers
Avatar
0
Khoi Nguyen Beginner
Khoi Nguyen Beginner
Thiết kế base Authenticate and Authorization
Em muốn thiết kế 1 base Authenticate and Authorization để dùng lại cho các project ạ. Mọi người đóng góp cho em về ERD của em với ạ. Em cảm ơn. <img src="/api/v1/media/06699a9d2eef4742423e778fa350d0a1abf91a2a3097f4f3758df998656e999b.png" alt="ERD.png">
Answer
Avatar
0
Khoi Nguyen Beginner
Khoi Nguyen Beginner
Đăng nhập 2 hình thức jwt api(google authentication và basic login)
<ul> <li>Em làm đăng nhập bằng hai phương thức khi mà đăng nhập bằng basic thì không sao cho đến thi thêm oauth2 vào thì bị lỗi. Em có source code anh chị xem cho em với ạ <a href="https://gitlab.com/sep490_g55/backend/-/blob/khoint/src/main/java/com/capstone/backend/security/jwt/JwtAuthenticationFilter.java?ref_type=heads">link</a> , nó báo lỗi ở dòng số 47 (Cannot invoke "org.springframework.security.oauth2.client.authentication.OAuth2AuthenticationToken.getPrincipal()" because "oAuth2AuthenticationToken" is null)</li> <li>Với còn 1 bug nữa là khi em upload file multipart sử dụng method post thì nó báo lỗi 401 ạ <a href="https://gitlab.com/sep490_g55/backend/-/blob/khoint/src/main/java/com/capstone/backend/controller/ResourceController.java?ref_type=heads">link</a></li> <li>Em mò mất mấy ngày mà nó vẫn không ra. Em cảm ơn anh chị</li></ul>
Answer
Avatar
2
Khoi Nguyen Beginner
Khoi Nguyen Beginner
Không kết nối được với database khi chuyển từ spring boot 2 lên spring boot 3
Em có dùng bản spring boot 2 quen rồi nay đổi lên bản spring boot 3. JPA không kết nối được với database. Cho em hỏi cách giải quyết với ạ.<p> org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory' defined in class path resource [org/springframework/boot/autoconfigure/orm/jpa/HibernateJpaConfiguration.class]: Unable to create requested service [org.hibernate.engine.jdbc.env.spi.JdbcEnvironment] </p> <p> Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Could not load requested class : org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect </p>
Answer
Avatar
0
Khoi Nguyen Beginner
Khoi Nguyen Beginner
Room database android
<img class="alignnone size-full wp-image-9835" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2023/03/Screenshot-2023-03-15-193344-1.png" alt="" /> <p> </p> <p> Cho em hỏi làm sao để tạo các liên kết trong code và CRUD ở bảng class bằng room database ạ </p>
Answer
Avatar
0
Khoi Nguyen Beginner
Khoi Nguyen Beginner
Upload ảnh và xử lí ảnh
Em đang làm 1 chức năng là upload avatar lên web bằng java nhưng không biết lưu như thế nào. Anh chị có thể chỉ cho em cách lưu được không ạ
Answer
Avatar
1
Khoi Nguyen Beginner
Khoi Nguyen Beginner
Call API TRONG JAVA WEB
Các anh chị cho em hỏi làm sao để call được API từ gitlab về bằng java web ạ. Công nghệ e được phép sử dụng là: <p> </p> <ol start="1"> <li>project thường không maven </li> <li>server chạy bằng glassfish </li> <li>chạy trên jdk 8, netbeans 8.2 với <code>html/css/js/jsp/servlet</code>. </li> </ol> <p> </p> <p> Em tìm trên mạng mấy ngày hôm nay không thấy. </p>
Answer