Avatar
0
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
Glide trong android không load được ảnh
E sử dụng thư viên Glide để load ảnh qua url về hiển thị lên recyclerView. Đối với các thiết bị thấp hơn Android 8 vẫn load ảnh bình thường, còn trên thiết bị (8+) lại không hoạt động ạ. Bên trong logcat, e  không thấy thông báo lỗi gì cả.
  • Answer
android glide
Remain: 5
2 Answers
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Em có code hay có gì đó để anh có thể có thêm thông tin để debug không em? Của anh android 10 chạy bình thường, code:

ImageView imageView = findViewById(R.id.imageView);
Glide.with(this)
    .load("https://www.tutorialspoint.com/images/tp-logo-diamond.png")
    .into(imageVie

Tham khảo: https://www.tutorialspoint.com/loading-image-using-glide-in-android

  • 0
  • Reply
Avatar
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
e chạy trên android 11 ạ
  • 0
  • Reply
Vậy chắc em cần edit câu hỏi để sửa thành android 11+ nhỉ? thêm nữa em cũng cần bổ sung xem em đang dùng glide phiên bản nào nữa nhé. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu em có thể cung cấp nhiều hơn thông tin về code của em trong câu hỏi em ạ.  –  monkey 1659895151000