Avatar
0
minhvd Beginner
minhvd Beginner
Hỏi về công nghệ thực hiện 3d xoay object animation
https://dala.craftedbygc.com/

Mình đang muốn tìm hiểu về kỹ thuật làm thế nào để code được cái khối não 3D như trang chủ của trang trên. có hiệu ứng khi di chuột vào điểm, xoay khối 3D, zoom in out ...

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Cái này nó sử dụng WebGL để vẽ em ạ, em có thể check file mã script của nó: https://dala.craftedbygc.com/scripts/theme.js?id=7feb6cb38ae0c259a09e và tìm kiếm theo từ khóa WebGL sẽ thấy.

Tuy nhiên anh nghĩ em sẽ không cần lập trình nhiều đâu, cái này chắc là thuê đội chuyên vẽ 3D model cho một trong các framework ở đây https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WebGL_frameworks và sau đó em chỉ việc sử dụng thôi em ạ.

Trên web có thể sử dụng chuẩn 3D model chung, thường sẽ là glb/gltf. Và khi em inspect lên sẽ có thể thấy nó tả các file:

  1. https://dala.craftedbygc.com/models/py-lod1.glb
  2. https://dala.craftedbygc.com/models/py-lod2.glb
  3. https://dala.craftedbygc.com/models/py-lod3.glb
  4. https://dala.craftedbygc.com/models/py-lod7.glb
  • 0
  • Reply