Avatar
0
Tran Duy Tung Beginner
Tran Duy Tung Beginner
Maven - Dependency
Em chào anh ạ. Anh cho em hỏi, em đang có 1 project em chia thành các module nhỏ trong đó có module "common" em dùng mongo-java-driver
    <dependency>
      <groupId>org.mongodb</groupId>
      <artifactId>mongo-java-driver</artifactId>
      <version>${mongodb.version}</version>
    </dependency>
Bây giờ ở 1 module mới em muốn dùng sang Mongo của Spring mà vẫn muốn dùng các config của common
    <dependency>
      <groupId>com.example.common</groupId>
      <artifactId>common</artifactId>
      <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-data-mongodb</artifactId>
    </dependency>
Vì tính chất không thể thay đổi ở common, vậy có cách nào có thể dùng Mongo của Spring ở module mới mà không bị conflix thư viện với mongo ở module "common" không ạ.

Em cảm ơn ạ

 • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Ca này thật sự khó, anh nghĩ chỉ có cách là em phải tìm thư viện spring data mongodb sao cho mongo-java-driver có phiên bản trùng với common thôi em ạ, nếu không thì em sẽ phải sửa common để phù hợp với spring, không thì sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra.
 • 0
 • Reply
Anh ơi, nếu như ở module mới của em, em exclude nó đi thì liệu có ảnh hưởng gì không ạ. Em đang test 1 số phần nhỏ thì nó vẫn hoạt động tốt nhưng khi phát triển lên thì em đang không chắc
<dependency>
      <groupId>com.example.common</groupId>
      <artifactId>common</artifactId>
      <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
      <exclusions>
        <exclusion>
          <groupId>org.mongodb</groupId>
          <artifactId>mongo-java-driver</artifactId>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
 –  Tran Duy Tung 1701405819000
exclude không phải là giải pháp tốt em ạ, vì giả sử ở phiên bản khác lại thiếu đi các hàm mà ở common em đang dùng sẽ gây ra crash  –  tvd12 1701438758000