Avatar
1
Bảo Ngô Beginner
Bảo Ngô Beginner
Java Spring rate limiter block specific duration when ratio reached
Currently I have a requirement: Apply rate limiter for an API. If this API get called over 100 times per 5 sec then the API will be blocked for 10 mins. I don't know if there is any java lib can fullfill this requirement. If the requirement is "Allow 100 calls per 5 sec" or "Allow 100 calls per 10 min" then I can either user Bucket4j: <p> </p> <p> </p>
Answer
Avatar
1
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
Làm sao để cấu hình tới 2 database trong 1 project spring boot?
Làm sao để cấu hình tới 2 database trong 1 project spring boot? <p> </p> <p> Em gặp lỗi này: <code>No qualifying bean of type 'org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager' available: expected single matching bean but found 2</code> khi sử dụng <code>@Transactional</code>. Em đã có đánh dấu <code>@Transactional(transactionManager = "mmTransac
Answer
Avatar
1
Thưởng Đặng Văn Beginner
Multiple tenant multiple database .net core
Hi mọi người! <p> </p> <p> Em đang học thiết kế ứng dụng mô hình SaaS Applications. Em muốn làm mô hình dạng mỗi shop sẽ là 1 database riêng biết. Em cũng mới chuyển qua .net core nên có 1 số câu hỏi như sau mong mọi người giúp: </p> <ol> <li>Khi nhiều shop thì cách mình định danh shop đó như thế nào ạ?</li> <li>Khi mà làm mô hình thế thì cần tìm hiểu thê
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Dự án NFT đơn giản với Metamask và Web3: Khởi tạo dự án
Dự án của chúng ta sẽ sử dụng java web, cấu trúc thư mục sẽ kiểu thế này: <p> </p> <img src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/12/Screen-Shot-2021-12-16-at-12.26.01-PM.png" alt="" class="alignnone size-full wp-image-3757" /> <p> </p> <ol start="1"> <li>file pom: </li> </ol> <p> </p> <pre>&ltspan&gt&ltspan&gt&ltspan&gt&lt;?&lt/span&gtxml ver
Answer
Avatar
3
monkey Enlightened
monkey Enlightened
[Deep Learning] Làm thế nào để xác định được cái hàm tuyến tính nào cần dùng
Bài toán của anh là recommendation: matching sự kiện có liên quan đến người dùng nhất để bán. Ngày trước anh dùng phương pháp tìm hàm sai số với Linear Regression. Thực ra lúc đó anh cũng đoán mò cái hàm ban đầu là <code>f(x) = a1x1 +a2x2 + .. + anxn + b;</code> cơ mà anh cứ sợ nó sai. Theo anh hiểu thì có 2 cách để xác định cái hàm tuyến tính ban đầu: <p>
Answer
Avatar
0
Vu Luong Anh Pundit
Chạy test ezyhttp bị lỗi
Em clone ezyhttp về, xong chạy <code class="markdown-inline">com/tvd12/ezyhttp/core/boot/test/BootApp.java</code> nhưng bị Exception: <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-1344" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/09/Screenshot-from-2021-09-05-13-33-45.png" alt="" />
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Volatile boolean khác gì AtomicBoolean
Volatile boolean khác gì so với AtomicBoolean?
Answer
Avatar
1
Thành Vương Beginner
Thành Vương Beginner
Bug sai đường dẫn khi config ckeditor lên live
Em đang làm cho dự án thì khi config ckeditor chạy trên uat thì vẫn chạy được nhưng khi đưa lên live lại dính lỗi because its MIME type ('text/html') is not a supported stylesheet MIME type, and strict MIME checking is enabled. <p> Theo như em thấy thì cái đường dẫn css nó bị thay đổi dẫn đến nó không nhận cái css của ckeditor. </p> <p> ở UAT đường link đó
Answer
Avatar
1
Tùng Đỗ Beginner
Tùng Đỗ Beginner
Background activity bị auto scale khi bàn phím số hiện lên
Mình newbie kotlin đang tập viết app android, hiện mình gặp 1 vấn đề là cái background activity bị auto scale khi bàn phím số hiện lên để nhập thông tin. Ngoài ra dùng constraint layout nên các view cũng bị thay đổi vị trí.  Rất mong các anh chị đi trước hướng dẫn cách xử lý.
Answer
Avatar
1
Tú Trần Anh Beginner
Tú Trần Anh Beginner
Lỗi LNK khi sử dụng EzyFox Server C++ client sdk
Em đang làm 1 game bằng c++ và muốn sử dụng ezyfox server để làm thêm tính năng multiplayer. <p> </p> <p> Em đã thao tác như sau: </p> <ul> <li>Clone c++ client sdk về folder project</li> <li>Add $(SolutionDir)ezyfox-server-cpp-clientsrc vào additional include directories</li> <li>Tạo  class SocketClientProxy và gọi đến <code>processEvents(); trong game l
Answer
Avatar
0
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Hỏi về thư viện TOTP
Hi mọi người, <p> </p> <p> Hiện tại thì em có tập tành tìm hiểu thử về bảo mật nhiều lớp (<strong>MFA</strong>) và em có biết đến thư viện này <a href="https://github.com/samdjstevens/java-totp">Link thư viện</a>.Nhưng khi em dùng app <strong>Google Authenticator</strong> trên điện thoại để gen code và sau đó em nhập code thì thư viện trên ko verify được (
Answer
Avatar
0
Cesc Nguyễn Beginner
Cesc Nguyễn Beginner
Websocket trong nodejs
xin chào 500 ae, hiện tại em đang gặp vấn đề về websocket. Ping-pong thì vẫn bình thường. Tuy nhiên, gửi message bất kỳ thì không gửi được. ACE có kinh nghiệp cho em xin giải pháp xem nó bị sao với ạ
Answer